Sekundarna kanalizacija Apače - Dragonja vas (1.225.000,00 EUR)

EU projekti
Zaključeno
1.10.2012
24.1.2013