Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov