Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku