Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku