Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine na kulturnih spomenikih

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov