Rekonstrukcija ceste Mihovce - Pleterje - 355.346,80 EUR

Drugi projekti
Zaključeno
1.10.2012