Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča

Načini oddaje

Ne

Opis postopka