Občina Kidričevo

Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Anton LESKOVAR
SI93796471
5883709000
SI56 0124 5010 0017 097
BSLJSI2X
SI56 0124 5445 0309 181
SI11 75442-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 799 06 10
02 799 06 19
obcina@kidricevo.si

Predstavitev

1995
72
18
6670
Povezava